رشته حقوق

قانون جدید مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

د- فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .
5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .
ه اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق عبارت است از :
– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .
– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .
و – روش تحقیق
از نظر هدف ، روش کاربردی است زیرا نتایج حاصله از این تحقیق قابلیت کاربر در حوزه حقوق کیفری ایران را دارا می باشد . این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . به این شکل که جهت تجزیه و تحلیل مباحث ناگزیر هستیم بدون آنکه به توصیف شرایط شروع به جرم پرداخته و سپس با انطباق با قوانین مجازات اسلامی سال های 1370 و 1392 موارد نقص و چالش برانگیز مورد شناسایی قرار گرفته و جهت رفع موانع ، راهکارهای لازم ارائه و بکار گرفته می شود . جهت گردآوری داده ها روش های زیر به کار گرفته شده است .
روش جمع آوری اطلاعات تحقیق : روش کتابخانه ای و به صورت مطالعه منابع گوناگون ، مانند کیت ، مقالات وبلاست و پایان نامه ها …  و از طریق مشاهده وضعیت پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری از حیث نحوه رسیدگی به آراء صادره  و تعارضی که بین قوانین داخل ما و قوانین خارج انجام می گیرد .
جهت گردآوری داده ها از ابزار کیفری پردازیاستفاده شده است . به این شکل که خلاصه ای از مطالب متون مورد مطالعه را به شکل عین مطالب ( نقل قول فهیم )، برداشت محقق  ( نقل قول غیر مستقیم ) ترجمه یا چکیده مطلب مورد مطالعه بر روی حیث ثبت شده است . و از رایانه جهت حصول داده های مرتبط با موضوع تحقیق و منابع اینترنتی استفاده شده است . به جای استفاده از تجزیه و تحلیل آماری از روش تجزیه و تحلیل کیفی که جنبه آماری ندارد و مبتنی بر منطق و تفکر و استدلال است استفاده شده است تا اطلاعات تحلیل شده بر این اساس مورد بررسی قرار گیرد و از روش تحلیل نیز جهت تجزیه و تحلیل مسایلی که دارای ابهام یا مشورت است و تبیین چرایی مسأله و ابعاد آن استفاده شده است .
 
ز : سازماندهی مطالب
تحقیق حاضر زیر عنوان شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران دارای 5 فصل است . فصل اول به عنوان کلیات پژوهش شامل مقدمه ، بیان مسأله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سؤالات و فرضیه های تحقیق ، اهداف و روش تحقیق می باشد .
فصل دوم در بردارنده دو مبحث است . مبحث اول با عنوان مفهوم شناسی و سابقه تاریخی مفهوم شروع به جرم است که از 2 گفتار تشکیل شده است . گفتار اول از دو بند شکل گرفته است که مفهوم لغوی و اصطلاحی شروع به جرم را تعریف می کند و گفتار دوم سابقه تاریخی را قبل از انقلاب و بند دوم سابقه تاریخی را بعد از انقلاب تبیین می کند . مبحث دوم راجع به مراحل ارتکال جرم است که از 2 گفتار تشکیل شده است . گفتار اول خود شامل 2 بند است و موضوعات مربوط به اندیشه مجرمانه و مرحله عملیات مقدماتی جرم را بیان می کند . گفتار دوم به مراحل دخالت حقوق جزا می پردازد که از 2 بند تشکیل شده است . بند اول مرحله شروع به جرم که در بردارنده ارکان جرم است و بند دوم راجع به شروع به جرم در مرحله جرم تام است .
فصل سوم شامل 2 مبحث است . مبحث اول راجع به جرم کلاهبرداری است و از 2 گفتار شکل گرفته است . گفتار اول راجع به مفهوم شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن است و از 3 بند تشکیل شده است و موضوعات مربوط به تعاریف لغوی اصطلاحی و قانونی بیان شده است . گفتار دوم راجع به عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است و شامل 3 بند است و ارکان قانونی – معنوی – مادی تبیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *