دسته‌بندی نشده

منابع پایان نامه و مقاله – عاشق نصیحت پذیر نیست

و- عاشق نصیحت پذیر نیست عاشق گوش شنوا ندارد؛ کسی که لباس عشق بر تن کرد از موعظه و اندرز دیگران بی نیازاست؛ آتش عشق، با اندرز و ملامت خاموش نمی شود؛ گوش عاشق بدهکار حدیث ملامت ملامتگران و اندرز عاقلان نیست. این بی توجهی، در اشعار عرفانی نیز به خوبی دیده می شود که […]

دسته‌بندی نشده

نگارش پایان نامه با موضوع ویژگی¬های عاشق

۳-۴-۱-۲ ویژگی های عاشقالف- عاشق زردگون و گریان است از جمله تأثیرات درظاهر عاشق که سعدی بدان ها اشاره کرده است؛ روی زرد عاشق و پیکر هلالی اوست. عشق خواب و خور و سلامتی جسمانی را از عاشق سلب کرده است، اما عاشق به عشق به عنوان اکسیری می نگرد که مس وجود او را […]

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه با موضوع عشق در مثنوی مولانا

۳-۳-۱ عشق در مثنوی مولانا الف- عشق قابل شرح وتوصیف نیستمولانا برآنست که عشق وصفی الهی است و هیچ انسانی نمی تواند حقیقت آنرا دریابد و تنها با عاشق شدن است که می توان طعم آن را چشید.او نیز مانند سایر عرفا معتقد است که عشق در شرح وبیان نمی گنجد و برای درک مفهوم […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه عشق عذری

ج- عشق عذرینوع دیگری از عشق که در سروده های نظامی به چشم می خورد و محل تجّلی آن منظومه ی لیلی و مجنون است، حب العذری یا عشق عذری است .« عشق افلاطونی » یا « حب العذری» که «بین قبایل ساکن در میانه-های شبه جزیره عربستان رواج داشته است منسوب است به قبیله […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه دانشگاهی : عشق درمنظومه¬های نظامی

۳-۲-۲ عشق درمنظومه های نظامینظامی، شاعر بزرگ قرن ۶، را می توان از ارکان اساسی شعر فارسی دانست. «وی ازآن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص توفیق یابد. اگر چه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله ی او آغاز نشده لیکن تنها شاعری که […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه عشق در ویس و رامین

۳ـ ۲ـ ۱ عشق در ویس و رامینمنظومه ی عاشقانه ی «ویس و رامین» در پایان نیمه ی اوّل قرن پنجم هجری، به دست فخرالدین اسعد گرگانی شاعر عصر طغرل سلجوقی به نظم درآمده است. درباره ی منشاء داستان نظرات گوناگونی وجود دارد؛ دکتر صفا در جلد اوّل «تاریخ ادبیات ایران» ضمن نقل نظر نویسنده […]

دسته‌بندی نشده

جایگاه زن در شاهنامه فردوسی

۳-۱-۱-۳ جایگاه زن در شاهنامه فردوسیبسیاری از قهرمانان و شخصیت های برجسته ی شاهنامه، زنان هستند که در داستان های عشقی شاهنامه نیز نقش های اساسی را ایفا می کنند. بررسی جایگاه و سیمای زن در شاهنامه، تنها با توجّه به جایگاه و وضعیت زن در فرهنگ و ادبیات این سرزمین قابل بررسی است.در عصر […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه عشق از دیدگاه زیگموند فروید

۲-۶-۲ عشق از دیدگاه زیگموند فروید[۱] زیگموند فروید­(۱۸۵۶-­۱۹۳۸­)­­­معتقد است عشق چیزی فراتر از غریزه­ی جنسی نیست. او «لیبدو» یا همان «شهوت» را کانون انگیزه­های جنسی جهت به حرکت درآوردن انسان به سوی عشق­ورزی می­داند. در نظر فروید عشـق اساساً پدیده­ای جنسی بود. هنگامی که انسـان به تجـربه دریافت که عشـق جنسی بالاترین خرسندی­ها را ایجاد […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع عشق از منظر فلوطین

۲-۵-۲ عشق از منظر فلوطین عشق افلاطونی مورد تأمّل و بررسی فلاسفه دیگر نیز قرار گرفته است، از جمله فلوطین. نظرات فلوطین نزدیکی بسیاری با عقیده­ی افلاطون در باب عشق دارد. او بر این عقیده است که زیبایی سرمنشاء و علّت عشق، چه از نوع جسمانی و چه از نوع غیرجسمانی آن می­باشد. او عشق […]

دسته‌بندی نشده

پایان نامه در مورد  عشق فنّ شریف و فضیلتی بزرگ است

۲ـ ۳ـ ۵ـ ۳ عشق فنّ شریف و فضیلتی بزرگ است چون عشق به کمال رسد و میان عاشق و معشوق، اتحّادی حاصل آید، سبب بروز نوادر و شگفتی­های بسیار خواهد شد. عاشق با نیروی عشق و با استمداد از لطف معشوق، ره صد ساله را یک روزه پیموده و کارهای شگفت­انگیزی انجام می­دهد که […]