رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی

پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی تحلیلی، دانشگاه تهران، 1371، جزوه درسی دوره دکتری حقوق جزاء . تهتمنی ، خدیو، بحث پیرامون بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب ،1352 مهنامه قضایی، س9، ش97، فروردین 1352. خزایی، منوچهر، جزوه آئین دادرسی کیفری2، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی77-1376. شهری، غلامرضا و آبادی، امیرحسین «مجموعه […]

رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، قانون مجازات اسلامی

در تطبیق صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان: طبق نظریاتی که در متن اصلی عنوان شد به جرأت می‌توان نظر داد که سیاست کیفری این دو کشور (ایران و لبنان) از جهانی با هم مشابه هستند به مانند قلمرو حاکمیت‌ها (قلمرو هوایی و جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی). پیشنهادات در حقوق ایران ملاحظه […]

رشته حقوق

قانون راجع به مجازات اسلامی، حقوق جزای بین الملل

قانون جزای ایران در سابق بعضاً بر اساس آنچه که مقررات عرفی تلقی می شد. بنا شده بود سپس این مقررات عرفی در پاره ای موارد دچار تغییراتی گردید که پیامدهای نهان و آشکار زیادی داشت. که البته این پیامدها در نظر متخصصین و اهل فن روشن و قابل پیش بینی بود و دور اندیش […]

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، رافع مسئولیت کیفری

قصد ما در اینجا تشرح مورد دوم یعنی اعتبار احکام کیفری بیگانه است و برای این منظور برای روشن شدن این امر در کشور ایران اشاره مختصری به مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می نماییم. یکی از صور این امر این است که جرم در داخل مملکت رخ دهد. فرض کنیم جرمی در […]

رشته حقوق

حقوق جزای بین الملل، قانون مجازات اسلامی

اقدامات انجام شده در عرصه بین الملل چه در زمینه صلاحیت سرزمینی و دیگر مسائلی که وصف بین المللی می یابند، و تجربیات موجود دلالت بر ان دارند که محاکمه غالب علیه مغلوب بوده و این با اصول عدالت و اجرای آن مغایرت دارد. زیرا محاکمه کننده باید بی طرف باشد و متضرر از جرم […]

رشته حقوق

قراردادهای بین المللی، حقوق جزای بین الملل

در فلسفه این اصل نیز گفته شده که هدف این است که نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی کشور محل وقوع جرم از طریق همکاری کشورها حفظ گردد. اما نکته مهمی که نباید از آن طرف نظر کرد این است که مورد شرایط اعمال صلاحیت جهانی آورده اند که برای اعمال این اصل بایستی […]

رشته حقوق

قراردادهای بین المللی، حقوق جزای بین الملل

کشتیها و هواپیماهای لبنانی:هرگاه جرم و جنایتی که در منطقه ی طبیعی نیست و درکشتی یا هواپیمایی است، رخ دهد و واقع شود، قانونگذار لبنانی درباره ی آن بین هواپیماها وکشتی های لبنانی و غیر لبنانی فرق قائل شود و جدایی بیندازد. هرگاه که هواپیماها و کشتیها لبنانی باشند، و دربردارنده ی تابعیت وملیت لبنان […]

رشته حقوق

روابط دیپلماتیک، نهادهای انقلابی

1. مقامات داخلی الف. مقام رهبری اما همین مصونیت در پاره‌ای موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است و در این موارد اختلافی بین نویسندگان در استثنا بودن آن وجود ندارد. یکی از این موارد مصونیت رئیس مملکت از هرگونه مسئولیت جزایی است که در پاره‌ای از کشورها این عدم مسئولیت را به صورت قانونی درآورده‌اند. […]

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، توتون و تنباکو

1- وقوع جرم و جنایت یا رکن مادی اش به طور کامل در لبنان است :هیچ سختی و دشواری درکار وجود ندارد آن گاه که جرم و جنایت در لبنان با تحقق رکن مادی به طور کامل رخ دهد، بنابراین جرم و جنایت بدون شک در منطقه ی دولت واقع میشود، گویی که جنایتکارگلوله را […]

رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی

مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء تشکیل می‌گردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.[53]  گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید جرم مقید همان جرم نتیجه‌ای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه می‌باشد. مانند […]